T H U A N N G U Y E N . N E T

Loading

blockchain
Sơ lược về công nghệ blockchain

Ứng dụng trực tiếp và đầu tiên của blockchain là tạo ra một cách thức để một người dùng Internet có thể chuyển một phần tài sản kỹ thuật số xác định cho một người dùng Internet khác, và để

Content Delivery Network - CDN
CDN là gì? Sử dụng CDN như thế nào?

CDN (viết tắt của Content delivery network): Mạng phân phối nội dung đóng vai trò trụ cột trong việc phân phối nội dung của Internet. Cho dù có biết về sự tồn tại của CDN hay không thì mỗi người

over-the-top
Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Thế kỷ của kết nối quả không sai. Di động, điện toán đám mây và sự kết nối của các hệ thống thông tin với con người đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của chúng ta. Kết nối, các

Logo ThuanNguyen.Net

Internet đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của chúng ta. Giúp chúng ta tiến xa hơn và biến nhiều giấc mơ thành hiện thực. Làm chủ internet là làm chủ được giấc mơ của mình.