Tìm hiểu về các ứng dụng Live Stream trên nền tảng OTT
Live Streaming
8 min read
190

Tìm hiểu về các ứng dụng Live Stream trên nền tảng OTT

June 21, 2016
0

Với sự phát triển của các thiết bị di động và tốc độ internet ngày càng được cải thiện, hơn hết là chức năng camera trên các thiết bị di động ngày càng tốt hơn đồng thời với số lượng người dùng tăng lên, những ứng dụng Live tream ra

Continue Reading