[DirectAdmin] Dùng Custombuild để thay đổi webserver từ Apache sang Nginx
Web Hosting
3 min read
5

[DirectAdmin] Dùng Custombuild để thay đổi webserver từ Apache sang Nginx

January 17, 2019
0

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển webserver của directadmin từ apache sang nginx trên hệ điều hành CentOS 7.4 một cách thật đơn giản với custombuild Bước 1: Sử dụng phần mềm Putty truy cập SSH vào Server hoặc VPS với tài khoản root. Download

Continue Reading