Các chuẩn video phổ biến hiện nay
Live Streaming
14 min read
495

Các chuẩn video phổ biến hiện nay

July 12, 2016
0

Về codec Codec là từ viết tắt của coder/decoder, nó chỉ là một mẩu chương trình nhỏ. Hay chúng ta có thể gọi nó là một công thức mà mọi chương trình media player cần đến nó. Chương trình sẽ đọc dữ liệu file media, dùng codec để giải mã

Continue Reading