Kiến thức cơ bản về web hosting
Web Hosting
8 min read
11

Kiến thức cơ bản về web hosting

June 14, 2016
0

1. Web Hosting (hay lưu trữ web) là gì? Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch,

Continue Reading