Wowza Reload Schedule via HTTP
Live Streaming
4 min read
278

Wowza Reload Schedule via HTTP

July 3, 2016
0

WowzaStreamingEngine là một trong ba phần mềm làm Live/VoD stream tốt nhất hiện nay. Chi phí mua bản quyền phần mềm này không quá đắt, chỉ khoảng 2.000$ cho bản lifetime [Perpetual Bundle Unlimited License]. Bài viết này sẽ giúp cho việc reload schedule trở nên dễ dàng hơn, thay

Continue Reading