1 tấn lúa thu được bao nhiêu trấu, tro trấu và SiO2?
Khoa học tự nhiên Tài nguyên và môi trường
2 min read
123

1 tấn lúa thu được bao nhiêu trấu, tro trấu và SiO2?

May 7, 2024
0

Khi lúa gạo được chế biến, khoảng 20% ​​trọng lượng của lúa được chuyển thành trấu. Khi đốt lớp vỏ trấu này sẽ chuyển thành tro trấu (RHA). Sản lượng RHA từ trấu đạt khoảng 20% ​​trọng lượng. Vì vậy, cứ mỗi tấn (1000 kg) lúa, bạn sẽ thu được

Continue Reading