[Google VP9] Recommended Settings for VOD
Live Streaming
12 min read
5

[Google VP9] Recommended Settings for VOD

November 8, 2019
0

VP9 is a next-generation video compression format developed by the WebM Project. VP9 supports the full range of web and mobile use cases from low bitrate compression to high-quality ultra-HD, with additional support for 10/12-bit encoding and HDR. VP9 can reduce video bit rates by as much as 50% compared with

Continue Reading
VPN là gì? VPN dùng để làm gì?
Kiến thức cơ bản
9 min read
0

VPN là gì? VPN dùng để làm gì?

October 15, 2018
0

Internet ngày càng phức tạp và tồn tại nhiều nguy hiểm khiến những người cần bảo mật, giảm nguy cơ rò rỉ thông tin phải tìm đến các cách thức kết nối an toàn khi tham gia vào internet. VPN là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất. VPN

Continue Reading