CDN là gì? Sử dụng CDN như thế nào?
Kiến thức cơ bản
15 min read
3

CDN là gì? Sử dụng CDN như thế nào?

January 17, 2019
0

CDN (viết tắt của Content delivery network): Mạng phân phối nội dung đóng vai trò trụ cột trong việc phân phối nội dung của Internet. Cho dù có biết về sự tồn tại của CDN hay không thì mỗi người trong chúng ta hàng ngày đều đang tương tác với

Continue Reading