Đánh giá máy chủ Dell EMC PowerEdge R640
Server Reviews
20 min read
3

Đánh giá máy chủ Dell EMC PowerEdge R640

February 19, 2019
0

Dell PowerEdge R640 là máy chủ rack 1U có thể mở rộng được thiết kế để tính toán và lưu trữ thông với khả năng mở rộng tối đa 2 CPU. Được mô tả như một sự cân bằng giữa hiệu suất, chi phí và không gian lắp đặt, Dell

Continue Reading