Hướng dẫn start/stop Wowza Streaming Engine software
Live Streaming
1 min read
426

Hướng dẫn start/stop Wowza Streaming Engine software

July 21, 2013
0

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt chạy tự động (auto) hoặc bằng tay (manually) phần mềm Wowza Streaming Engine. Để làm được điều này bắt buộc bạn phải sử dụng quyền root. Để Wowza Streaming Engine chạy tự động lúc khởi động server bạn làm như sau: chkconfig WowzaStreamingEngine on

Continue Reading