So sánh SATA và SAS (Serial Attached SCSI)
Kiến thức phần cứng
11 min read
50

So sánh SATA và SAS (Serial Attached SCSI)

April 9, 2017
0

SATA và SAS là hai chuẩn giao tiếp phổ biến hiện nay, được thiết kế dành cho dòng server (máy chủ) và workstation (máy trạm). Với những ưu điểm riêng, SATA và SAS đang khiến nhiều người tiêu dùng lúng túng trong việc lựa chọn một chuẩn giao tiếp phù

Continue Reading