Rate this post

Trái Đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá của hệ Mặt Trời xét về bán kính, khối lượng và mật độ của vật chất. Cấu tạo của Trái Đất có thể được chia thành 4 lớp chính:

wikipedia

1. Vỏ Trái Đất:

 • Lớp ngoài cùng, mỏng nhất của Trái Đất, chiếm khoảng 1% thể tích và 0,5% khối lượng.
 • Gồm hai lớp:
  • Vỏ lục địa: dày hơn, cấu tạo từ các loại đá granit và đá phiến.
  • Vỏ đại dương: mỏng hơn, cấu tạo chủ yếu từ đá bazan.
 • Vỏ Trái Đất là nơi sinh sống của hầu hết các sinh vật trên Trái Đất và là nơi diễn ra các hoạt động địa chất như kiến tạo mảng, núi lửa, động đất,…

2. Manti Trái Đất:

 • Nằm dưới lớp vỏ, chiếm khoảng 84% thể tích và 67% khối lượng Trái Đất.
 • Chia thành hai phần:
  • Manti trên: trạng thái rắn, có thể di chuyển và tạo ra các mảng kiến tạo.
  • Manti dưới: trạng thái lỏng, có khả năng tạo ra dòng chảy manti.
 • Manti là nơi diễn ra các quá trình đối lưu, giúp điều chỉnh nhiệt độ bên trong Trái Đất.

3. Lõi ngoài:

 • Nằm dưới lớp manti, chiếm khoảng 10% thể tích và 30% khối lượng Trái Đất.
 • Trạng thái lỏng, được cấu tạo chủ yếu từ sắt và niken.
 • Chuyển động của lõi ngoài tạo ra từ trường Trái Đất.

4. Lõi trong:

 • Lớp trong cùng của Trái Đất, chiếm khoảng 1% thể tích và 1,7% khối lượng.
 • Trạng thái rắn, được cấu tạo chủ yếu từ sắt và niken.
 • Lõi trong quay chậm hơn so với bề mặt Trái Đất.

Ngoài ra, cấu tạo của Trái Đất còn bao gồm:

 • Khí quyển: Lớp khí bao quanh Trái Đất, chủ yếu gồm nitơ (78%), oxy (21%), argon (0,9%) và các khí khác.
 • Thủy quyển: Lớp nước bao phủ bề mặt Trái Đất, bao gồm đại dương, sông hồ, nước ngầm, băng hà,…
 • Sinh quyển: Lớp bao gồm tất cả các sinh vật sống trên Trái Đất và môi trường sống của chúng.

Sự tương tác giữa các lớp:

Mỗi lớp của Trái Đất đều có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, chuyển động của lõi ngoài tạo ra từ trường Trái Đất, giúp bảo vệ Trái Đất khỏi bức xạ có hại từ Mặt Trời. Hoạt động kiến tạo mảng ở lớp vỏ Trái Đất có thể dẫn đến động đất, núi lửa,…

Tóm lại:

Cấu tạo của Trái Đất là một hệ thống phức tạp và luôn thay đổi. Hiểu biết về cấu tạo của Trái Đất giúp chúng ta giải thích các hiện tượng tự nhiên, đánh giá các nguồn tài nguyên thiên nhiên và dự đoán các thảm họa thiên tai.

Lưu ý:

 • Đây chỉ là mô tả cơ bản về cấu tạo của Trái Đất.
 • Cấu tạo chi tiết của từng lớp có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí và độ sâu.

Nguồn tham khảo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts