Cố định Bitrate khi transcode live bằng FFMPEG
Live Streaming
2 min read
63

Cố định Bitrate khi transcode live bằng FFMPEG

April 10, 2017
0

FFMPEG là một công cụ tuyệt vời để thực hiện các công việc sử lý video như: Encode – giúp video có dung lượng nhỏ đi đáng kể nhưng không làm mất nhiều chất lượng so với video gốc, Transcode – thay đổi khung hình (fps), kích thước khung hình

Continue Reading
Các chuẩn video phổ biến hiện nay
Live Streaming
14 min read
491

Các chuẩn video phổ biến hiện nay

July 12, 2016
0

Về codec Codec là từ viết tắt của coder/decoder, nó chỉ là một mẩu chương trình nhỏ. Hay chúng ta có thể gọi nó là một công thức mà mọi chương trình media player cần đến nó. Chương trình sẽ đọc dữ liệu file media, dùng codec để giải mã

Continue Reading