[Google VP9] HDR Encoding with ffmpeg
Live Streaming
8 min read
7

[Google VP9] HDR Encoding with ffmpeg

November 9, 2019
0

High Dynamic Range (HDR) video is a maturing technology. There are today a number of gradually-harmonizing standards. For a maintained picture of HDR video evolution see the WikiPedia article High-dynamic-range video. FFmpeg can be used along with VP9 to both (1) compress HDR sources to Standard Dynamic Range (SDR) outputs or

Continue Reading
Hướng Dẫn Cài Đặt FFmpeg Trên Máy Chủ Centos
Live Streaming
1 min read
141

Hướng Dẫn Cài Đặt FFmpeg Trên Máy Chủ Centos

July 21, 2013
0

FFMPEG là một thư viện phần mềm có rất nhiều tiện ích cho việc xử lí dữ liệu video. Tính năng nổi bật nhất có lẽ là khả năng encode/decode nhiều video format khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng FFMPEG để cắt ra một đoạn video,

Continue Reading