Sự kiện Google I/O 2024 diễn ra vào ngày 14/5
AI
6 min read
57

Sự kiện Google I/O 2024 diễn ra vào ngày 14/5

May 15, 2024
0

Sự kiện Google I/O 2024 diễn ra vào ngày 14/5 tập trung chủ yếu vào những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) của Google, bao gồm: Firebase Genkit: Google đã giới thiệu Firebase Genkit, một phần bổ sung mới cho nền tảng Firebase được

Continue Reading