Hướng Dẫn Cài Đặt FFmpeg Trên Máy Chủ Centos
Live Streaming
1 min read
141

Hướng Dẫn Cài Đặt FFmpeg Trên Máy Chủ Centos

July 21, 2013
0

FFMPEG là một thư viện phần mềm có rất nhiều tiện ích cho việc xử lí dữ liệu video. Tính năng nổi bật nhất có lẽ là khả năng encode/decode nhiều video format khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng FFMPEG để cắt ra một đoạn video,

Continue Reading