HDD Server và HDD PC có gì khác nhau?
Kiến thức phần cứng
10 min read
30

HDD Server và HDD PC có gì khác nhau?

April 7, 2017
0

HDD là thiết bị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận hành máy tính bởi mọi dữ liệu điều được lưu trữ trên HDD. Vì vậy, việc lựa chọn HDD server cho hệ thống máy chủ của doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Một trong những thông

Continue Reading