Cấu Hình NFS Server Client Trên CentOS 7
Kiến thức cơ bản Web Hosting
3 min read
28

Cấu Hình NFS Server Client Trên CentOS 7

November 3, 2021
0

NFS, hay còn gọi là Network File System, là một server-client protocol, dùng để chia sẻ file giữa hai hệ thống linux/unix và unix/linux với nhau. NFS cho phép người dùng mount một ổ đĩa share sang local hoặc public nếu bạn có server và ip public. Sau đó người dùng hoàn toàn

Continue Reading