Cố định Bitrate khi transcode live bằng FFMPEG
Live Streaming
2 min read
63

Cố định Bitrate khi transcode live bằng FFMPEG

April 10, 2017
0

FFMPEG là một công cụ tuyệt vời để thực hiện các công việc sử lý video như: Encode – giúp video có dung lượng nhỏ đi đáng kể nhưng không làm mất nhiều chất lượng so với video gốc, Transcode – thay đổi khung hình (fps), kích thước khung hình

Continue Reading