Sơ lược về công nghệ blockchain
Mục công nghệ
9 min read
5

Sơ lược về công nghệ blockchain

January 23, 2019
0

Ứng dụng trực tiếp và đầu tiên của blockchain là tạo ra một cách thức để một người dùng Internet có thể chuyển một phần tài sản kỹ thuật số xác định cho một người dùng Internet khác, và để đảm bảo việc chuyển tiền được đảm bảo an toàn

Continue Reading