Hướng dẫn cài đặt WowzaStreamingEngine trên CentOS

Bài đăng lúc: 15:41:21 21/07/2013
Live Streaming
0 0
Rate this post

WowzaStreamingEngine cùng với Adobe Flash Media Server và Red5 là ba phần mềm Streaming Server tốt nhất hiện nay. Trong khi Red5 miễn phí, FMS thì quá mắc (phiên bản Adobe Media Server Professional tới 4.500$), Wowza lại là một lựa chọn khá tốt với giá khá rẻ (khoảng gần 2.000$).

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt WowzaStreamingEngine trên Server CentOS một cách đơn giản nhất.

rpm -Uvh https://mirror.its.sfu.ca/mirror/CentOS-Third-Party/NSG/common/x86_64/jdk-8u92-linux-x64.rpm

  • Di chuyển đến folder chứa gói tin WowzaStreamingEngine vừa download về và change quyền.
chmod +x WowzaStreamingEngine-4.4.1-linux-x64-installer.run
  • Tiến hành cài đăt bằng lệnh sau và làm theo hướng dẫn của gói tin.
./WowzaStreamingEngine-4.4.1-linux-x64-installer.run
  • Sau cùng bạn có thể đăng nhập và quản lý Server Wowza với thông tin user/password lúc cài đặt

http://[ip_server_wowza]:8088/enginemanager

Như vậy việc cài đăt đã xong.

ThuanNguyen