Rate this post

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, toàn tỉnh hiện có 195.383ha diện tích canh tác lúa, 48.229ha cây ăn trái và 11.587ha rau màu. Đến nay, tỉnh có 122 vùng trồng (xoài, mít, nhãn, thanh long) được cấp mã số phục vụ xuất khẩu với diện tích 5.714ha xuất khẩu sang Trung Quốc và 40 mã số vùng trồng (xoài, nhãn, chanh không hạt) xuất khẩu sang Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Newzealand. Riêng đối với thị trường Nhật Bản, hiện có 14 mã số vùng trồng xoài với diện tích 528ha.

Tìm hiểu thêm  về nhà cung cấp củi trấu hàng đầu Đồng Tháp viên nén gỗtrấu viêntrau viencui trau viencủi trấu viêncủi trấu thanh …

Theo Báo Đồng Tháp:

Thời gian qua, tỉnh đã kết nối với các doanh nghiệp (Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần Cánh Cổng Vàng, Công ty TNHH Westemfarm…) thu mua sản phẩm tại các mã số vùng trồng xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, EU, Úc, Trung Quốc… Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường công tác tập huấn nâng cao kiến thức thực hành sản xuất an toàn, cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói gắn truy xuất nguồn gốc sản phẩm phục vụ thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Ông Lê Quốc Điền – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh thực hiện 100% diện tích vùng trồng lúa, cây ăn trái, rau màu tập trung được cấp mã số vùng trồng; thực hành sản xuất an toàn (hàng năm, tăng 10% diện tích đạt chứng nhận GAP, đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất an toàn), thực hành sản xuất hữu cơ (hàng năm tăng 1% diện tích sản xuất) để tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản phục vụ thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Cụ thể ban hành các kế hoạch hành động như: kế hoạch cấp, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, thực hành sản xuất an toàn gắn truy suất nguồn gốc sản phẩm giai đoạn 2022-2025 là: đến năm 2022, diện tích cấp mã số vùng trồng lúa là 52.777ha, vùng trồng cây ăn trái 14.400ha, vùng trồng rau màu 2.243ha; đến năm 2025 diện tích cấp mã số vùng trồng lúa 190.169ha, vùng trồng cây ăn trái 40.810ha, vùng trồng rau màu 10.549ha.

 

 

About Author

Thuan