Cố định Bitrate khi transcode live bằng FFMPEG
Live Streaming
2 min read
64

Cố định Bitrate khi transcode live bằng FFMPEG

April 10, 2017
0

FFMPEG là một công cụ tuyệt vời để thực hiện các công việc sử lý video như: Encode – giúp video có dung lượng nhỏ đi đáng kể nhưng không làm mất nhiều chất lượng so với video gốc, Transcode – thay đổi khung hình (fps), kích thước khung hình

Continue Reading
Hướng Dẫn Cài Đặt FFmpeg Trên Máy Chủ Centos
Live Streaming
1 min read
141

Hướng Dẫn Cài Đặt FFmpeg Trên Máy Chủ Centos

July 21, 2013
0

FFMPEG là một thư viện phần mềm có rất nhiều tiện ích cho việc xử lí dữ liệu video. Tính năng nổi bật nhất có lẽ là khả năng encode/decode nhiều video format khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng FFMPEG để cắt ra một đoạn video,

Continue Reading