Rate this post

Trong đoạn trích từ Chương 3 của ‘Docker in Practice, Second Edition‘ các tác giả Ian Miell và Aidan Hobson Sayers bàn về cách thức và lý do sử dụng Docker như một VM gọn nhẹ, lightweight.

Khi DevOps trở nên phổ biến trong các trung tâm dữ liệu cấp doanh nghiệp, các container cũng vậy. Nhiều đến nỗi những người trong ngành CNTT đã dự đoán sẽ không mất bao lâu trước khi máy ảo thoái trào. May mắn cho các quản trị viên ảo hóa là VM vẫn còn giữ tầm quan trọng, nhưng các container cũng đứng trước thử thách của thời gian. Mặc dù các container và VM đều đại diện cho một phương thức trừu tượng hóa tài nguyên, kiến ​​trúc về cơ bản là khác nhau.

Máy ảo là các phiên bản riêng biệt với bản sao HĐH riêng, trong khi các container chia sẻ HĐH cơ bản . Vì máy ảo chứa một bản sao của HĐH, chúng đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn và mất nhiều thời gian hơn để triển khai.

Mặt khác, container là những instance gọn nhẹ mà quản trị viên có thể nhanh chóng thực hiện các thao tác quản trị. Máy ảo có ý nghĩa hơn đối với các ứng dụng quan trọng vì mức độ bảo mật được thêm vào và các container có ý nghĩa hơn đối với các ứng dụng di động nhỏ vì thời gian khởi động nhanh và khả năng mở rộng của chúng.

Để duy trì tính cạnh tranh, các quản trị viên có trách nhiệm quản lý VM truyền thống nên mở rộng bộ kỹ năng của mình, làm quen với công nghệ container và các trường hợp sử dụng. Docker là chìa khóa cho việc này, vì nó là tiêu chuẩn công nghiệp để tạo, triển khai và quản lý các container cho ứng dụng. Một phần lý do cho điều này là vì nó là một nền tảng nguồn mở và chạy trên Linux, Windows và macOS.

Docker cho phép triển khai ứng dụng tự động, linh hoạt và mang tính di động. Với Docker Hub, quản trị viên có quyền truy cập vào kho lưu trữ hình ảnh nguồn mở, công khai. Họ cũng có thể tạo kho lưu trữ hình ảnh riêng tư để xây dựng an toàn hơn.

Bắt đầu với Docker và container có vẻ khó khăn, nhưng với những chỉ dẫn cụ thể thì việc thực hiện nó trở nên tương đối đơn giản. Trong đoạn trích từ Chương 3 của “Docker in Practice 2nd Edition”, các tác giả đã phác thảo cách chuyển đổi VM thành Docker image và cách thực hành tốt nhất để quản lý container.


Mục lục tham khảo – Docker In Practice
 • Phần 1. Nguyên tắc cơ bản của Docker
  1. Chương 1. Khám phá Docker
  2. Chương 2. Tìm hiểu Docker – Bên trong phòng máy
 • Phần 2. Docker và vấn đề lập trình
  1. Chương 3. Sử dụng Docker như một máy ảo nhẹ
  2. Chương 4. Sử dụng Docker hàng ngày
  3. Chương 5. Quản lý cấu hình – Sắp xếp ngôi nhà của bạn theo thứ tự
 • Phần 3. Docker và DevOps
  1. Chương 6. Tích hợp liên tục: tăng tốc development pipeline của bạn
  2. Chương 7. Phát hành liên tục (continous delivery): phù hợp hoàn hảo cho các nguyên tắc Docker
  3. Chương 8. Mô phỏng mạng: thử nghiệm môi trường thực tế mà không phải đau đầu
 • Phần 4. Docker trong môi trường sản xuất
  1. Chương 9. Điều phối container: quản lý nhiều container Docker
  2. Chương 10. Docker và bảo mật
  3. Chương 11. Plain sailing – Docker trong môi trường sản xuất và các cân nhắc khi vận hành
  4. Chương 12. Docker trong môi trường sản xuất, đối phó với những thách thức
 • Phụ lục A. Cài đặt và sử dụng Docker
 • Phụ lục B. Cấu hình Docker
 • Phụ lục C. Vagrant

Tải toàn bộ ebook “Docker In Practice, 2nd Edition” bằng tiếng Anh, định dạng PDF tại đây.

About Author

Thuan